Dane kontaktowe

KRAUSE LEGAL

spółka komandytowa

 

Aleja Jana Pawła II 61C lok. 304

01-031 Warszawa

 

tel. +48 22 6378040

fax +48 22 6662459

info@krause-legal.com

 

KRS 0000395749, NIP 5272665762, REGON 145339298

KRAUSE LEGAL spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (01-031) przy Al. Jana Pawła II 61C lok. 304, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000395749, REGON 145339298, NIP 527-266-57-62.

Napisz do nas