Dane kontaktowe

KRAUSE LEGAL

spółka komandytowa

 

Noakowskiego 4 lok. 6

00-666 Warszawa

 

tel. +48 22 6378040

fax +48 22 6662459

info@krause-legal.com

 

 KRS 0000395749, NIP 5272665762, REGON 145339298

KRAUSE LEGAL spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (00-666) przy ul. Noakowskiego 4 lok. 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000395749, REGON 145339298, NIP 527-266-57-62.

Napisz do nas