Poznaj naszych ekspertów
photography

Marcin Barycki

Rzecznik patentowy | of Counsel języki obce: angielski, rosyjski

Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz prawie autorskim. Prowadzi postępowania zgłoszeniowe dotyczące znaków towarowych, wynalazków, patentów, wzorów użytkowych oraz wzorów przemysłowych w kraju i za granicą. Zajmuje się ponadto zagadnieniami dotyczącymi transferu technologii i know-how oraz wyceną dóbr niematerialnych i prawnych przedsiębiorstw. 

Profesjonalny pełnomocnik przed Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante (OHIM) oraz przed Światową Organizacją Własności Intelektualnej w Genewie (WIPO).  Reprezentuje klientów w sporach przed sądami administracyjnymi, sądami powszechnymi, Sądem ds. Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych oraz wydziałami spornymi OHIM.

Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi prowadząc dział prawa własności przemysłowej w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy i zarządzając Działem Prawnym i Działem Prawa Autorskiego w Grupie Edukacyjnej S.A.

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Podyplomowych Studiów Własności Przemysłowej Uniwersytetu Warszawskiego, a także  Wydziału Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Redaktor dedykowanego dla przedsiębiorców, twórców i wynalazców bloga patentujemy.com, poświęconego zagadnieniom znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych i przemysłowych. Jego pasją jest jest historia II Rzeczypospolitej.