Firmy rodzinne

Kancelaria KRAUSE LEGAL zorientowana jest na kompleksową pomoc prawną skierowaną do firm rodzinnych. Specjaliści Kancelarii w pełni rozumieją charakter firm rodzinnych, w których potrzeby czysto biznesowe często ustępują wartościom wyższego rzędu. Dzięki naszemu doświadczeniu zapewniamy szeroką pomoc prawną związaną z prowadzeniem firmy rodzinnej poprzez:

 • dobór optymalnej formy prowadzenia działalności
 • pomoc w czynnościach związanych z założeniem firmy
 • tworzenie oddziałów
 • kompleksowa obsługa prawna posiedzeń organów spółek – zarządów, rad nadzorczych, zgromadzeń wspólników
 • sporządzanie korporacyjnych wewnętrznych aktów prawnych spółek – regulaminy zarządu, rady nadzorczej, walnego zgromadzenia, regulaminy organizacyjne
 • sporządzanie pracowniczych wewnętrznych aktów prawnych – regulaminy pracy, wynagrodzenia, funduszu świadczeń socjalnych, używania samochodów służbowych, telefonów i innych sprzętów, wzory umów o pracę i cywilnoprawnych, kontrakty menedżerskie
 • doradztwo w zakresie możliwości pozyskiwania kapitału dla rozwoju firmy
 • reprezentowanie firmy przed organami administracji publicznej
 • wsparcie bieżącej działalności: analizy, opinie, rekomendacje optymalnych rozwiązań dla organizacji
 • planowanie zmian oraz przekształceń organizacji firmy w przypadku jej dynamicznego rozwoju
 • przekształcenia formy prawnej przedsiębiorstwa
 • zabezpieczenie ciągłości działania przedsiębiorstwa
 • pomoc w opracowaniu planu sukcesji
 • zabezpieczenie majątku
 • doradztwo przy rozporządzaniu majątkiem na wypadek śmierci wspólnika/wspólników
 • prowadzenie postępowań sądowych
 • prowadzenie działań windykacyjnych w stosunku do nierzetelnych kontrahentów

Specjaliści Kancelarii KRAUSE LEGAL świadczą również pomoc w sytuacjach, w których biznes spotyka się ze sprawami prywatnymi. Proponujemy rozwiązania we wszelkich kwestiach, nawet tych najbardziej nietypowych. Pomagamy między innymi w:

 • projektowaniu rozwiązań minimalizujących ryzyko wpływu ewentualnych niepowodzeń biznesu na sferę prywatną
 • projektowaniu rozwiązań minimalizujących ryzyko wpływu niepowodzeń w sferze prywatnej na prowadzoną działalność gospodarczą
 • planowaniu majątkowe – projektowanie rozwiązań dotyczących rozporządzania majątkiem na wypadek śmierci osób prowadzących biznes, wsparciep przy sporządzaniu testamentów
 • sporządzaniu dokumentów związanych z spadkobraniem, podziałem majątku spadkowego
 • doradztwie przy wyborze majątkowego ustroju małżeńskiego, sporządzania intercyz
 • podziale majątku po ustaniu małżeństwa lub małżeńskiej wspólności ustawowej