Spory sądowe

Prócz kompleksowej pomocy prawnej na etapie przedsądowym (analiza roszczeń, konstruowanie strategii procesowej, ocena istniejących możliwości procesowych, przygotowywanie opinii prawnych), Kancelaria KRAUSE LEGAL świadczy pomoc prawną w zakresie postępowań:

 • sądowych (cywilnych, gospodarczych i karnych) we wszystkich instancjach, a także przed Sądem Najwyższym, w tym w szczególności w sprawach w których nasi Klienci dochodzą odszkodowań od organów administracji państwowej
 • egzekucyjnych oraz zabezpieczających
 • upadłościowych
 • administracyjnych – przed organami administracji rządowej i samorządowej
 • przed sądami administracyjnymi, a także przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • przed sądami polubownymi

Kancelaria KRAUSE LEGAL specjalizuje się w reprezentowaniu Klientów w sporach wspólników. Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań związanych z zaskarżaniem uchwał zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy oraz spraw związanych z roszczeniami przeciwko członkom organów spółek, jak też w zakresie ochrony praw wspólników mniejszościowych, jak i wspólników większościowych w przypadku nadużywania uprawnień przez wspólników mniejszościowych.

Postępowania sporne pomiędzy wspólnikami spółek należą do postępowań o wyższym stopniu trudności. Toczące się postępowania wpływają wielokrotnie na funkcjonowanie spółek, których wspólnicy pozostają w konflikcie. Eksperci Kancelarii stosują rozwiązania prawne, które minimalizują negatywny wpływ sporów między wspólnikami na działalność spółek.

Kancelaria zajmuje się również profesjonalnym dochodzeniem wierzytelności od nierzetelnych kontrahentów naszych Klientów, świadcząc pomoc na każdym etapie dochodzenia wierzytelności, w tym:

 • doradztwem w zakresie procedur zapobiegania powstawaniu nieściągalnych wierzytelności przyszłych kontrahentów,
 • negocjowaniem sposobów i terminów spłat istniejących już zaległości,
 • podejmowaniem działań przedsądowych, mających na celu wyegzekwowanie zaległych kwot bez wszczynania postępowania sądowego,
 • reprezentowaniem Klientów w postępowaniach sądowych,
 • reprezentowaniem Klientów w postępowaniach egzekucyjnych.