Sprawy pracownicze

Eksperci Kancelarii KRAUSE LEGAL świadczą wszechstronną pomoc prawną na rzecz przedsiębiorcy, który występuje w roli pracodawcy, zarówno w zakresie indywidualnego jak  i zbiorowego prawa pracy. Naszym Klientom dostarczamy indywidualnie opracowane rozwiązania, zapewniając tym samym osiągnięcie zamierzonych celów biznesowych, z jednoczesnym wyeliminowaniem niebezpieczeństw po stronie pracodawcy.

Do zakresu świadczonych przez nas usług w ramach spraw pracowniczych należą między innymi:

  • sporządzanie i opiniowanie wewnętrznych pracowniczych aktów prawnych tj. regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów premiowania, regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Regulaminów używania samochodów służbowych, Pakietów Socjalnych, Zakładowych Układów Zbiorowych
  • bieżąca obsługa prawna przy zawieraniu, zmianie i rozwiązywaniu umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, o odpowiedzialności materialnej, umów szkoleniowych
  • przeprowadzanie procesu zwolnień grupowych
  • przeprowadzanie procesu przejść zakładów pracy na innego pracodawcę
  • przeprowadzanie audytu prawnego spółek pod kątem pracowniczym
  • reprezentowanie zarówno pracodawców jak i pracowników w pracowniczych postępowaniach sądowych