Szkolenia

Prowadzimy szkolenia w zakresie:

  • prawa handlowego i prawa pracy skierowane do spółek, członków zarządu, członków rad nadzorczych oraz kadry menedżerskiej,
  • prawnych podstaw prowadzenia biznesu skierowane do podmiotów sektora MSP,
  • prawa bankowego i prawa obrotu instrumentami finansowymi skierowane dla klientów instytucji finansowych,
  • zabezpieczeń funkcjonowania firm rodzinnych,
  • pozyskiwania kapitału dla firmy na rynkach finansowym.