Umowy handlowe

Ekspertów Kancelarii KRAUSE LEGAL wyróżnia bogate doświadczenie w konstruowaniu i negocjowaniu wszelkiego rodzaju umów koniecznych do nawiązania różnych modeli współpracy partnerów biznesowych. Doradzaliśmy Klientom z różnych sektorów gospodarki, przez co potrafimy wypracować rozwiązania uwzględniające realia i specyfikę konkretnej branży.

Kancelaria świadczy pomoc prawną przy sporządzaniu, opiniowaniu i negocjowaniu wszelkiego rodzaju umów, w szczególności umów w obrocie handlowym, w tym umów nazwanych jaki i nienazwanych:

 • umów sprzedaży, dostawy lub zamiany towarów, umów o dzieło
 • umów związanych z korzystaniem z rzeczy – umów najmu, dzierżawy, leasingu
 • umów związanych z realizacją inwestycji budowlanych
 • o pośrednictwo handlowe – umów agencyjnych, dystrybucyjnych
 • pożyczki
 • dotyczących obrotu wierzytelnościami i zobowiązaniami z umów
 • umowy zabezpieczające transakcje handlowe, w tym przewłaszczenia na zabezpieczeniem zastawy, hipoteki, poręczenia itp.
 • regulujących rękojmię, gwarancję oraz serwis pogwarancyjny
 • umów inwestycyjnych
 • szeroko rozumianych umów współpracy
 • umów wspólników
 • innych umów nienazwanych

Opiniujemy i sporządzamy także regulaminy, wzorce umowne, w tym stosowane przez przedsiębiorców w obrocie konsumenckim.

Świadczymy pomoc prawną przy dochodzeniu wszelkiego rodzaju roszczeń związanych z zaciągniętymi zobowiązaniami umownymi.