Poznaj naszych ekspertów
photography

Piotr Kulik

Radca prawny | of Counsel języki obce: angielski, rosyjski

Praktyk w zakresie obsługi podmiotów leczniczych oraz dochodzenia roszczeń z tytułu tzw. błędów medycznych. Reprezentant podmiotów leczniczych, lekarzy ale też pacjentów. Skuteczny pełnomocnik szpitali w dochodzeniu roszczeń od NFZ. Prelegent i panelista wielu szkoleń i zjazdów.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Studium Handlu Zagranicznego w Bydgoszczy. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu prawa medycznego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu pod kierownictwem prof. M. Nestorowicza. Radca Prawny od roku 2000. Wykładowca akademicki. Członek Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych dla województwa kujawsko-pomorskiego.

Specjalizuje się w sprawach dotyczących prawa medycznego i organizacji służby zdrowia. Wykonywał obsługę na rzecz wielu jednostek m.in. Szpitala Uniwersyteckiego im. A. Jurasza w Bydgoszczy, Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy czy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy. Posiada również wieloletnią praktykę w reprezentacji w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. Od lat współpracuje z podmiotami sektora finansów publicznych.