Pracownik na zastępstwo – czy można go zwolnić?

DismissalJedna z Twoich pracownic niedawno urodziła i obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim. Z tego powodu zdecydowałeś się zatrudnić na jej zastępstwo Panią Nowak, która od samego początku wywarła na Tobie bardzo dobre wrażenie. Niestety, po pewnym czasie czar prysł i okazało się, że daleko Pani Nowak do zastępowanej przez nią pracownicy. Notoryczne spóźnienia, niepoprawnie wykonane zadania, w dodatku często nie na czas i arogancki styl bycia zaczęły Ci działać na nerwy, tym bardziej, że kilkakrotnie przeprowadzane rozmowy nie przyniosły żadnego skutku. Najchętniej zwolniłbyś nową pracownicę, ale czy możesz?  W końcu pracuje w oparciu o umowę na zastępstwo, która nie przewiduje możliwości jej wypowiedzenia ..….

NAPRAWDĘ?

Wielu pracodawców błędnie wierzy, że jeżeli umowa na zastępstwo jest zawarta na okres krótszy niż 6 miesięcy lub w umowie na zastępstwo zawartej na okres dłuższy niż 6 miesięcy nie przewidzi możliwości jej wypowiedzenia, nie może wypowiedzieć  tej umowy. Rzeczywiście, mają oni prawo tak sądzić z uwagi na jeden z przepisów Kodeksu Pracy, który  odnosi się do umów o pracę zawartych na oznaczony czas (art. 33 K.P.). Zgodnie z nim, jeśli umowa została zawarta na mniej niż 6 miesięcy, lub na dłużej niż 6 miesięcy, ale nie przewiduje możliwości jej wcześniejszego rozwiązania, nie ma możliwości jej wypowiedzenia.  Czy jednak w tym przypadku opierać powinniśmy się właśnie o zawarte w tym artykule założenia? Tym bardziej, mając na uwadze istnienie osobnego zapisu regulującego umowy na zastępstwo oraz będąc świadomym, iż niejednokrotnie się zdarza, że przy zawieraniu umów o pracę na zastępstwo okres zatrudnienia nie jest nawet pracodawcy znany?  Oczywiście, spotkać można błędne orzeczenia sądowe bazujące na nie tym co powinny artykule. Od decyzji takiej można się na szczęście odwołać – nie ma bowiem znaczenia, czy umowa została zawarta na dwa miesiące, czy siedem i czy przewiduje możliwość jej wypowiedzenia.

Skoro wiemy już, że umowę o pracę na zastępstwo można wypowiedzieć, warto zastanowić się jak to zrobić i jakie są jeszcze inne sposoby jej rozwiązania. Istnieje bowiem kilka możliwości, które powinniśmy szczegółowo przeanalizować jeszcze przed momentem zatrudnienia, zgodnie z zasadą, że strzeżonego Pan Bóg strzeże.

1.  Oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia

Takie rozwiązanie wymaga złożenia przez jedną ze stron pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu. Należy pamiętać, że okres wypowiedzenia umowy  wynosi w tym przypadku 3 dni robocze – tj. dni, do których nie wliczamy niedzieli i świąt. Zakładając więc, że wypowiedzenie zostało złożone w piątek, okres wypowiedzenia tej umowy upłynie we wtorek. Co warto zaznaczyć, tego typu rozwiązanie nie wymaga podania przyczyn podjętej decyzji. Oświadczenie pracodawcy powinno jednak zawierać pouczenie o możliwości odwołania się od dokonanego wypowiedzenia do sądu pracy.

 2.  Oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia

Takie rozwiązanie również wymaga złożenia przez jedną ze stron pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu. Podstawowa różnica między tą formą rozwiązania umowy a poprzednią, polega na konieczności uzasadnienia swojej decyzji. Przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy w ten sposób zawarte są w Kodeksie Pracy (art. 52 – 55). Oznacza to więc, że zarówno pracodawca jak i pracownik nie może z byle powodu zerwać umowy. Musimy jednak pamiętać o jednej ważnej rzeczy – rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie miesiąca od momentu uzyskania przez pracodawcę informacji o powodzie rozwiązania umowy.

 3. Porozumienie stron

To najbardziej polubowna forma rozwiązania umowy, w której wymaga się zgodnego oświadczenia obu stron, które chcą zakończyć stosunek pracy. Stanowić to może swojego rodzaju utrudnienie. Często osiągnięcie kompromisu bywa szalenie trudne. dla celów dowodowych powinno być sporządzone na piśmie.

Wróćmy teraz do naszej sytuacji.  Zbyt wielkich szans na to, że pani Nowak zechce odejść z pracy i uda się rozwiązać umowę za porozumieniem stron, nie ma. Pozostają więc dwie opcje zakończenia współpracy – oświadczenie z okresem wypowiedzenia lub bez. Co jest lepsze w tej sytuacji? Wszystko zależy od zachowań pracownika.

 Pamiętajmy, że sytuacje bez wyjścia są rzadkością. Pewne rozwiązania mogą być trudniejsze do przeprowadzenia, ale rozumiejąc je, sprawa jest znacznie uproszczona.  Mamy  jednak nadzieję, że nigdy nie znajdziesz się w takiej sytuacji! Proszę jednak pamiętać, że w razie jakichkolwiek pytań, jesteśmy do Twojej dyspozycji i z chęcią pomożemy rozwiewając wszelkie wątpliwości!