Day

Listopad 6, 2013
Czy odwołanemu członkowi zarządu spółki kapitałowej zatrudnionemu na tym stanowisku na podstawie umowy o pracę, któremu rozwiązano umowę niezgodnie z prawem przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy? Członkowie zarządu zatrudnieni na tradycyjną umowę o pracę mogą czuć się pewniej w wypadku odwołania z funkcji, niż osoby zasiadające w zarządzie, ale pracujące w oparciu o inne typy umów. Okazuje się bowiem, że w przypadku tych pierwszych, wypowiedzenie nie rozwiązuje automatycznie umowy o pracę. Zarząd firmy funkcjonuje...