Day

27 listopada, 2013
W kwietniu Kowalski postanowił sprzedać należący do niego lokal użytkowy. Na umieszczone przez niego ogłoszenie odpowiedział Nowak. Panowie postanowili zawrzeć przedwstępną umowę sprzedaży. Ustalono w niej kiedy nastąpi podpisanie ostatecznej umowy, ile Nowak będzie musiał Kowalskiemu za lokal zapłacić oraz wyrażono zgodę na nieodpłatne użytkowanie lokalu jeszcze przed podpisaniem umowy sprzedaży. Kupujący został jednak zobowiązany do opłacania mediów, z czego się ostatecznie nie wywiązał. Nie wypełnił także innego...