Day

11 grudnia, 2013
Trudno wyobrazić sobie, że efekty kreacji artystycznej – oczko w głowie autorów dzieł i miłośników ich sztuki, pozostałyby bez ochrony prawnej. Przed czarnym scenariuszem kultury modyfikowanej lekkomyślnie i na każdym kroku chroni art. 16 ust. 3 i art. 49 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Stwierdza on jasno, że w formie i treści dzieła nie można dokonywać zmian bez zgody twórcy utworu. Prawo do integralności utworu jest, więc niezbywalnym...