Kategoria

Mam firmę
Laptop, telefon i notes
Za szkodę wyrządzoną przez kogoś z załogi osobie trzeciej odpowiada pracodawca. Czy są sytuacje, w których ma on prawo uniknąć odpowiedzialności? Czy istnieje szansa na odzyskanie pieniędzy wypłaconych przez pracodawcę na odszkodowanie za działania pracowników?   Nie zawsze szkoda wyrządzona przez pracownika osobie trzeciej w trakcie pracy oznacza dla pracodawcy nieprzewidziane wydatki. Gdy pracownik wyrządził ją w czasie, który nie był przeznaczony na obowiązki pracownicze, jego działanie wykraczało poza ramy tych obowiązków lub nie miało związku...
Kobieta przy biurku
Bywa, że procedura egzekucji należności od spółki z o.o. sprawia trudności tym, którzy mieli wątpliwą przyjemność zostać wierzycielami nieodpowiedzialnej firmy. Kogo powinniśmy pozwać – firmę czy zarząd, jeśli zadłużona u nas spółka wciąż odmawia uregulowania zobowiązań? Podstawowa zasada głosi – odpowiedzialność samej spółki stoi ponad odpowiedzialnością członków jej zarządu. Roszczenie skierujemy więc od razu przeciwko spółce, a nie zarządowi. Co robić jednak, gdy próby wyegzekwowania należności...
Śmierć wspólnika blog
Jedną z najważniejszych zalet dobrego biznesmena jest umiejętność przewidywania przyszłych zdarzeń i wiążących się z nimi konsekwencji. Zwykło się twierdzić, że pewnych sytuacji lepiej nie zakładać, bo – po pierwsze – nie wypada, po drugie – lepiej nie wywoływać wilka z lasu. Biznes rządzi się jednak twardymi prawami, a strzeżonego przecież Pan Bóg strzeże. Co zrobić w przypadku, kiedy Twój wspólnik, współwłaściciel Waszej  dwuosobowej spółki jawnej, zmarł? Czy oznacza...
Prokura to rozwiązanie stworzone dla wiecznie zapracowanych przedsiębiorców, których zapełniony kalendarz nauczył przezorności. Posiadanie „zastępcy”, występującego w razie potrzeby w sądzie i poza nim, bywa koniecznością w obliczu rozwoju firmy i częstych wyjazdów służbowych.   W świetle prawa, prokurent jest szczególnym pełnomocnikiem – reprezentuje wyłącznie przedsiębiorcę wpisanego do odpowiedniego rejestru. Do czego właściwie możemy upoważnić przyszłego pomocnika?
Gdy Piotr zatrudniał w swojej firmie cateringowej Annę, nie mógł przewidzieć, że już po dwóch tygodniach spędzonych na stanowisku kobieta z niejasnych przyczyn przestanie przychodzić do pracy. Choć umowa o pracę została zawarta ledwie na cztery miesiące, w wyniku zaniedbywania przez Annę obowiązków, Piotr czuje się zmuszony zwolnić ją wcześniej. Wystarczyło pobieżne przewertowanie kodeksu pracy, by pracodawca zorientował się, że zwolnienie pracownicy może być trudniejsze niż zakładał. Obostrzenia, jakimi...
Czy odwołanemu członkowi zarządu spółki kapitałowej zatrudnionemu na tym stanowisku na podstawie umowy o pracę, któremu rozwiązano umowę niezgodnie z prawem przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy? Członkowie zarządu zatrudnieni na tradycyjną umowę o pracę mogą czuć się pewniej w wypadku odwołania z funkcji, niż osoby zasiadające w zarządzie, ale pracujące w oparciu o inne typy umów. Okazuje się bowiem, że w przypadku tych pierwszych, wypowiedzenie nie rozwiązuje automatycznie umowy o pracę. Zarząd firmy funkcjonuje...
Jedna z Twoich pracownic niedawno urodziła i obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim. Z tego powodu zdecydowałeś się zatrudnić na jej zastępstwo Panią Nowak, która od samego początku wywarła na Tobie bardzo dobre wrażenie. Niestety, po pewnym czasie czar prysł i okazało się, że daleko Pani Nowak do zastępowanej przez nią pracownicy. Notoryczne spóźnienia, niepoprawnie wykonane zadania, w dodatku często nie na czas i arogancki styl bycia zaczęły Ci działać na nerwy, tym bardziej, że kilkakrotnie...
Jan zawodowo zajmuje się pisaniem wierszy o różnym przeznaczeniu. Pewnego dnia przeglądając najnowsze wydanie Gazety, natrafił na fragment napisanego przez siebie utworu. Nikt z redakcji nie skontaktował się z nim z tego powodu i nie poprosił o zgodę na publikację. A i to nie wszystko! Jana rozzłościł fakt, iż wiersz został w dużym stopniu zmieniony.  Mało tego, nigdzie nie podano jego nazwiska. Z tego powodu autor zdecydował się podać autora tekstu wykorzystującego jego...
Wytłumaczenie istoty rozwiązywania umów regulujących prawa autorskie – umowy przenoszącej te prawa oraz umowy licencyjnej, ułatwi nam przykład z sali sądowej.
Weźmy dziś na warsztat prawa autorskie. Są one źródłem wielu wątpliwości, warto więc pewne aspekty wyjaśnić, tak aby nie popełnić kosztującego nas wiele błędu. Zacznijmy więc od początku. Z każdym utworem związane są dwa rodzaje praw autorskich: Jako że osobiste prawa autorskie są niezbywalne i jedynie  prawa majątkowe są przedmiotem obrotu, umowa o przeniesienie majątkowych praw autorskich, o której dziś mowa dotyczy jedynie tych drugich. Na czym taka...