Obsługa prawna firm rodzinnych

Usługi z zakresu firm rodzinnych w Krause Legal

Kancelaria KRAUSE LEGAL zorientowana jest na wszechstronną pomoc prawną skierowaną do małych, średnich i dużych firm rodzinnych. Specjaliści z naszego wykwalifikowanego zespołu prawników w pełni rozumieją charakter firm rodzinnych, w których potrzeby czysto biznesowe często ustępują wartościom wyższego rzędu. Nasze wieloletnie doświadczenie w tym zakresie i intensywna styczność z firmami rodzinnymi pozwalają nam doskonale rozumieć ich priorytety, potrzeby, oczekiwania i wszelkie nadzieje. Dlatego też oferujemy obsługę prawną we wszystkich aspektach funkcjonowania biznesu rodzinnego, tworząc niezwykle kompleksowy wachlarz usług.  Wiemy z jak trudnymi i skomplikowanymi wyzwaniami mierzą się na co dzień przedsiębiorcy i znamy wszystkie potencjalne zagrożenia, jak i również szansę, z których mogą skorzystać. Naszym celem jest stworzenie skutecznego planu działania uwzględniającego realne możliwości firmy, a następnie wdrożenie go w ramach intensywnej współpracy. W ten sposób zapewniamy przedsiębiorstwu rozwój i zaplecze prawne, a jednocześnie dbamy o zachowanie rodzinnego charakteru i realizację najważniejszych dla niego wartości. Spotykamy się, konsultujemy, doradzamy i szybko reagujemy na każdą sytuację. Z naszym wsparciem firmy rodzinne nie muszą przejmować się otoczeniem prawnym, ponieważ mogą być absolutnie pewne, że są reprezentowane w najlepszy możliwy sposób. Firmy rodzinne są naszą priorytetową specjalnością.

Zapewniamy szeroką pomoc prawną związaną z prowadzeniem firmy rodzinnej poprzez szereg działań:

 • dobór optymalnej formy prowadzenia działalności,
 • pomoc w czynnościach związanych z założeniem firmy,
 • tworzenie oddziałów,
 • kompleksowa obsługa prawna posiedzeń organów spółek – zarządów, rad nadzorczych, zgromadzeń wspólników,
 • sporządzanie korporacyjnych wewnętrznych aktów prawnych spółek – regulaminy zarządu, rady nadzorczej, walnego zgromadzenia, regulaminy organizacyjne,
 • sporządzanie pracowniczych wewnętrznych aktów prawnych – regulaminy pracy, wynagrodzenia, funduszu świadczeń socjalnych, używania samochodów służbowych, telefonów i innych sprzętów, wzory umów o pracę i cywilnoprawnych, kontrakty menedżerskie,
 • doradztwo w zakresie możliwości pozyskiwania kapitału dla rozwoju firmy,
 • reprezentowanie firmy przed organami administracji publicznej,
 • wsparcie bieżącej działalności: analizy, opinie, rekomendacje optymalnych rozwiązań dla organizacji,
 • planowanie zmian oraz przekształceń organizacji firmy w przypadku jej dynamicznego rozwoju,
 • przekształcenia formy prawnej przedsiębiorstwa,
 • zabezpieczenie ciągłości działania przedsiębiorstwa,
 • pomoc w opracowaniu planu sukcesji,
 • zabezpieczenie majątku,
 • doradztwo przy rozporządzaniu majątkiem na wypadek śmierci wspólnika/wspólników,
 • prowadzenie postępowań sądowych,
 • prowadzenie działań windykacyjnych w stosunku do nierzetelnych kontrahentów.

Specjaliści Kancelarii KRAUSE LEGAL świadczą również pomoc w sytuacjach, w których biznes spotyka się ze sprawami prywatnymi. Proponujemy rozwiązania we wszelkich kwestiach, nawet tych najbardziej nietypowych. Pomagamy między innymi w:

 • projektowaniu rozwiązań minimalizujących ryzyko wpływu ewentualnych niepowodzeń biznesu na sferę prywatną,
 • projektowaniu rozwiązań minimalizujących ryzyko wpływu niepowodzeń w sferze prywatnej na prowadzoną działalność gospodarczą,
 • planowaniu majątkowe – projektowanie rozwiązań dotyczących rozporządzania majątkiem na wypadek śmierci osób prowadzących biznes, wsparcie przy sporządzaniu testamentów,
 • sporządzaniu dokumentów związanych z spadkobraniem, podziałem majątku spadkowego,
 • doradztwie przy wyborze majątkowego ustroju małżeńskiego, sporządzania intercyz,
 • podziale majątku po ustaniu małżeństwa lub małżeńskiej wspólności ustawowej.

Zadzwoń i umów konsultację z prawnikiem

Doradzimy Ci jak postępować.