Polityka prywatności

Zasady dotyczące cookies:

W ramach naszej witryny korzystamy z plików “cookies” w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i zgodnie z Polityką prywatności. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez KRAUSE LEGAL na Twoim urządzeniu, wyrażasz za pomocą ustawień zainstalowanej na Twoim urządzeniu przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i cookies.

Polityka prywatności i cookies:

Od 25 maja 2018 r. w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej stosowane jest Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). W związku z tym udostępniamy kilka informacji na temat tego, w jaki sposób KRAUSE LEGAL spółka komandytowa przetwarza dane osobowe.

Administratorem danych osobowych jest KRAUSE LEGAL spółka komandytowa (dalej jako: „KRAUSE LEGAL”); adres: Aleja Jana Pawła II 61C lok. 304, 01-031 Warszawa. Dane są przetwarzane w celach kontaktowych, w tym do udzielania informacji o zagadnieniach prawnych, m.in. poprzez wysyłkę newsletterów KRAUSE LEGAL na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, czyli zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne do zawarcie lub wykonania umowy i wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na KRAUSE LEGAL, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c RODO. Dane mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których KRAUSE LEGAL urzeczywistnia wskazane cele, w tym podmiotom utrzymującym i obsługującym infrastrukturę IT. Podanie danych jest dobrowolne, a w relacjach umownych stanowi wymóg zawarcia i wykonania umowy. Możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Dane przechowywane są do wniesienia sprzeciwu, a w relacjach umownych – przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pytania dotyczące ochrony prywatności w KRAUSE LEGAL można kierować na adres: info@krause-legal.com.

 1. Niniejsza Polityka prywatności i cookies strony www.krause-legal.com (zwanej dalej także „Witryną”) jest skierowana do jej użytkowników i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z cookies oraz prawa i obowiązki użytkownika.
 2. Administratorem cookies jest KRAUSE LEGAL spółka komandytowa (dalej jako: „KRAUSE LEGAL”); adres: Aleja Jana Pawła II 61C lok. 304, 01-031 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000395749 (dalej jako „Usługodawca”).
 3. Witryna www.krause-legal.com używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 4. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 5. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 6. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz KRAUSE LEGAL w celu optymalizacji działań.
 7. Na naszej Witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 8. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Usługodawcę na Twoim urządzeniu użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu użytkownika. Jeśli chcesz usunąć istniejące pliki cookie z urządzenia, możesz zrobić to korzystając z opcji Twojej przeglądarki.
 9. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.
 10. Wszelkie dodatkowe pytania oraz informacje związane z niniejszą Polityką prywatności i cookies prosimy kierować na adres e-mail Usługodawcy: info@krause-legal.com
 11. Zasady określone w Polityce prywatności i cookies podlegają prawu polskiemu.