Spółki prawa handlowego

Obsługa spółek w kancelarii Krause Legal

W zakresie spółek prawa handlowego liczy się przede wszystkim szeroka wiedza, szybkość działania i absolutna bezbłędność. Nasz zespół składa się z ekspertów we wszystkich tych obszarach, dlatego jakość oferowanych przez nas usług jest niezaprzeczalnie na najwyższym poziomie. Niezależnie od oczekiwań Klienta tworzymy skuteczne rozwiązania w kwestii zakładania, przekształcania, łączenia i likwidowania spółek. Wachlarz naszych możliwości wychodzi jednak znacznie dalej poza tą sferę, dlatego podejmujemy się współpracy przy każdych wymagających wyzwaniach. Znamy każdą płaszczyznę prawa handlowego i bez problemu poruszamy się w tej przestrzeni.

Naszą pracę rozpoczynamy od spotkania i dokładnego poznania problemu Klienta. Następnie opracowujemy różne rozwiązania i analizujemy je pod kątem skuteczności, możliwości realizacji i różnych potencjalnych scenariuszy. Następnie konsultujemy je z Klientem i wspólnie z nim podejmujemy decyzje i ustalamy plan działania. Kolejny etap to jego wdrożenie — naszym najważniejszym atutem w tej sprawie jest intensywna komunikacja z Klientem i informowanie go o kolejnych krokach. Przez cały czas monitorujemy przebieg całej sprawy i procedur, co pozwala nam dynamicznie reagować na każde zdarzenie. W ten sposób osiągamy satysfakcjonujące dla Klienta rozwiązanie, bez zbędnego przedłużania działań i obciążania go natłokiem spraw o charakterze formalnym.

Oferowane przez nas usługi to:

  • zakładanie, przekształcanie, łączenie, likwidowanie spółek,
  • zakładanie oddziałów i przedstawicielstw firm zagranicznych,
  • sporządzanie i przeprowadzanie zmian umów, statutów spółek,
  • sporządzanie i opiniowanie regulaminów działania organów spółek,
  • udział w posiedzeniach organów spółek, a także przygotowywanie projektów uchwał i protokołów na posiedzenia organów spółek,
  • podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego spółek,
  • sporządzanie umów sprzedaży przedsiębiorstw, udziałów spółek,
  • przeprowadzanie audytu prawnego spółek,
  • reprezentowanie spółek w postępowaniach rejestrowych,
  • reprezentowanie spółek, zarządu, wspólników w postępowaniach dotyczących stwierdzenia nieważności czy też uchylenia uchwał.

Zadzwoń i umów konsultację z prawnikiem

Doradzimy Ci jak postępować.