Tag

odszkodowanie
Laptop, telefon i notes
Za szkodę wyrządzoną przez kogoś z załogi osobie trzeciej odpowiada pracodawca. Czy są sytuacje, w których ma on prawo uniknąć odpowiedzialności? Czy istnieje szansa na odzyskanie pieniędzy wypłaconych przez pracodawcę na odszkodowanie za działania pracowników?   Nie zawsze szkoda wyrządzona przez pracownika osobie trzeciej w trakcie pracy oznacza dla pracodawcy nieprzewidziane wydatki. Gdy pracownik wyrządził ją w czasie, który nie był przeznaczony na obowiązki pracownicze, jego działanie wykraczało poza ramy tych obowiązków lub nie miało związku...