Tag

prawa autorskie
Weźmy dziś na warsztat prawa autorskie. Są one źródłem wielu wątpliwości, warto więc pewne aspekty wyjaśnić, tak aby nie popełnić kosztującego nas wiele błędu. Zacznijmy więc od początku. Z każdym utworem związane są dwa rodzaje praw autorskich: Jako że osobiste prawa autorskie są niezbywalne i jedynie  prawa majątkowe są przedmiotem obrotu, umowa o przeniesienie majątkowych praw autorskich, o której dziś mowa dotyczy jedynie tych drugich. Na czym taka...