Tag

roszczenie wobec członka zarządu
Kobieta przy biurku
Bywa, że procedura egzekucji należności od spółki z o.o. sprawia trudności tym, którzy mieli wątpliwą przyjemność zostać wierzycielami nieodpowiedzialnej firmy. Kogo powinniśmy pozwać – firmę czy zarząd, jeśli zadłużona u nas spółka wciąż odmawia uregulowania zobowiązań? Podstawowa zasada głosi – odpowiedzialność samej spółki stoi ponad odpowiedzialnością członków jej zarządu. Roszczenie skierujemy więc od razu przeciwko spółce, a nie zarządowi. Co robić jednak, gdy próby wyegzekwowania należności...