Tag

testament
Zapis jest jednym z podstawowych elementów testamentu. Polskie prawo spadkowe wyróżnia dwa rodzaje zapisów – zwykły oraz windykacyjny. Oba rozwiązania prowadzą do tego, aby osoba na rzecz której spadkodawca dokonał zapisu, uzyskała tytuł prawny do określonej rzeczy lub prawa. To co różni te instytucje to skutki jakie wywołują w chwili śmierci spadkodawcy, warunki skutecznego dokonania danego zapisu oraz moment powstania zobowiązania podatkowego. Zapis zwykły to rozrządzenie...