W zakres świadczonych przez Kancelarię KRAUSE LEGAL na tym polu usług wchodzą w szczególności następujące:

  • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów z zakresu prawa autorskiego (umów o przeniesienie majątkowych praw autorskich oraz umów licencyjnych), oraz własności przemysłowej,
  • reprezentowanie Klientów w sporach dotyczących ochrony praw autorskich, znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych oraz w sporach z zakresu nieuczciwej konkurencji,
  • doradztwo w zakresie ochrony praw autorskich, praw związanych ze znakami towarowymi, patentami, wzorami przemysłowymi oraz obrotu tymi prawami.