Zespół

Adam Krause Krause Legal

Adam Krause

Radca prawny

Od początku drogi zawodowej związany jest z doradztwem prawnym adresowanym do przedsiębiorców. Wielokrotnie reprezentował akcjonariuszy/wspólników w sporach z innymi akcjonariuszami/wspólnikami, począwszy od etapu opracowania i wdrożenia strategii wykonywania uprawnień korporacyjnych, aż po zastępstwo procesowe w sporach sądowych…

Izabela Skubel Krause Legal

Izabela Skubel

Adwokat

Posiada szerokie doświadczenie w zakresie prawa pracy. Specjalizuje się w przygotowywaniu umów i porozumień dotyczących stosunków pracy, zakładowych przepisów prawa pracy (regulaminów, układów zbiorowych), porozumień pomiędzy związkami zawodowymi i pracodawcami, a także w przejęciach zakładów pracy i przejściach pracowników, jak również rozwiązywaniem sporów pracowniczych…

Natalia Szmurło Krause Legal

Natalia Szmurło

Adwokat | of Counsel

Posiada szerokie doświadczenie w zakresie prawa rodzinnego. Specjalizuje się w reprezentacji procesowej w sprawach o rozwód i separację oraz w sprawach o ustalenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktu z małoletnimi dziećmi, dochodzeniu i egzekucji alimentów, ustaleniu miejsca pobytu małoletniego, przysposobienie oraz sprawach o podział majątku wspólnego…

Łukasz Ślusarczyk Krause Legal

Łukasz Ślusarczyk

Prawnik

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 2014 roku obronił pracę magisterską w Katedrze Prawa Cywilnego pod kierunkiem prof. UKSW dr hab. Jadwigi Pazdan z zakresu zarządu majątkiem spadkowym…

Magdalena Ziemniewicz Krause Legal

Małgorzata Ziemniewicz

Asystentka Kancelarii

Studentka IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wieloletnie doświadczenie administracyjne uzyskała w zakładach ubezpieczeń. Od 2014 wiedzę z zakresu prawa ubezpieczeniowego zdobywała w Kancelarii Brokerskiej Alfa Strategy…