Natalia Szmurło

Adwokat | of Counsel
Natalia Szmurło Krause Legal

Natalia Szmurło

Adwokat | of Counsel

Biografia

Posiada szerokie doświadczenie w zakresie prawa rodzinnego. Specjalizuje się w reprezentacji procesowej w sprawach o rozwód i separację oraz w sprawach o ustalenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktu z małoletnimi dziećmi, dochodzeniu i egzekucji alimentów, ustaleniu miejsca pobytu małoletniego, przysposobienie oraz sprawach o podział majątku wspólnego.

Praktyk sądowy. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wpisana na listę Adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach. Od ponad 10 lat z sukcesami występuje przed Sądami wszystkich instancji w sprawach rodzinnych i opiekuńczych.

Od 9 lat prowadzi własną, indywidualną kancelarię adwokacką.

Języki obce

  • język angielski
  • język rosyjski

Dane kontaktowe

Numer tel. (recepcja): +48 22 6378040
Adres e-mail: szmurlo@krause-legal.com